Close
Pregled stranice je prikazan za region Crna Gora

Etikete služe kao najbliži način za predstavljanje artikla

Približite Vaš proizvod klijentu

Etiketa je deklaracija, približno opisivanje proizvoda, prema tome je jako važna i treba joj posvetiti punu pažnju.


Informacije na dohvat ruke

Etikete su namjenjene da potrošaču predstave proizvod sa što više informacija i privuku pažnju. Ujedno one su i sastavni dio ambalaže.

Vizuelna komunikacija

Etikete komuniciraju direktno sa kupcima, te je od izuzetne važnosti kvalitet štampe, kao I finalno predstavljanje dizajnerske ideje.

Široka primjena

Etikete su napljepnice koje se prave od samoljepljivih materijala i imaju široku upotrebu u svim oblastima industrijske proizvodnje.

Široka primjena

Etikete su napljepnice koje se prave od samoljepljivih materijala i imaju široku upotrebu u svim oblastima industrijske proizvodnje.

Pokazatelj kvaliteta

Kvalitetno pakovanje neophodno je dopuniti etiketom profesionalne izrade, kako bi svaki detalj bio na mjestu i slao jasnu poruku klijentu o kakvom proizvodu je riječ.

Želite da sve Vaše ideje ostvarite na jednom mijestu?