Close
Pregled stranice je prikazan za region Crna Gora

Uslovi korištenja


01. UVOD

U daljem tekstu su definisani uslovi saradnje između kompanije Nikić Digital d.o.o. i korisnika usluga naše kompanije, posjetioca web sajta i drugih koji žele da pristupe usluzi ili da je koriste.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korištenja:

(“Uslovi”, “Uslovi korišćenja”) pre korištenja sajta www.nikicdigital.com (“Usluga”) kojim upravlja Nikić Digital (“mi”, “nas” ili “naše”).02. Korištenje usluga i pristup veb lokaciji

Pristupanjem I korišćenjem veb sajta www.nikicdigital.com, ili koristeći bilo koju uslugu koju nudimo, pristajete na poštovanje I prihvatanje uslova korištenja koji su opisani u nastavku. Ukoliko se ne slažete sa ovim odredbama I uslovima korištenja, molimo vas da se suzdržite od korištenja veb sajta naše kompanije ili naših usluga.03. Opšte odredbe

Ovi uslovi korištenja su sastavni dio kompanije Nikić Digital i kao takvi predstavljaju ugovor između kompanije Nikić Digital d.o.o., registrovane u Crnoj Gori sa matičnim brojem 50325691 i poreskim brojem 02628597, i korisnika naših usluga, posjetioca sajta i svih onih koji žele da pristupe usluzi kompanije Nikić Digital.04. Prihvatanje ponude

Prije bilo kakvih radova i otpočinjanja projekta u vaše ime, potrebno je odobrenje za nastavak, odnosno da ste saglasni da se krene sa projektom. Plaćanje Vašeg depozita (avansa) će se smatrati vašim ovlašćenjem za nastavak, ako se u ovoj fazi zatraže sredstva. Ako ne, takvo odobrenje mora biti dato u pisanoj formi - putem e-maila ili pismom. Nijedan projekat neće otpočeti dok ne dobijemo odobrenje.05. Plaćanje i depozit

Prije bilo kakvih aktivnosti neophodno je izvršiti avansnu uplatu, koja je ujedno i mjera obezbeđenja kako za ljudske, tako i za tehničke resurse kompanije Nikić Digital. Avansna uplata iznosi 50% od ukupne cijene projekta, osim ukoliko ponudom nije definisan manji ili veći procenat avansne uplate u zavisnosti od veličine i tipa projekta. Mi ćemo iskoristiti naše zakonsko pravo da tražimo kamatu u skladu sa privrednim pravom, ukoliko klijent nije isplatio dugovanja ili ukoliko je probio rok za plaćanje (navedenu valutu plaćanja).

Svi iznosi (novčana sredstva) uplaćeni Nikić Digitalu su nepovratni, jer su mjera obezbeđenja i rezervisanja kako ljudskih, tako i tehničkih resursa i garancija su da se radi na projektu. Ukoliko se uplati više od onoga što se duguje po predračunu, ostatak će ostati na Vašem računu kao kredit, što se može koristiti za bilo koju uslugu koju nudimo.

Uplata avansa (depozita) će se uzeti kao Vaša namjera da nastavite saradnju do završetka projekta za koji smo angažovani i obavezuje Vas da izvršite punu uplatu kada se projekat završi.06. Povjerljive informacije

Nikić Digital ne želi preko svog veb sajta da dobija povjerljive informacije, te da bi se one klasifikovale kao poverljive neophodno je potpisati ugovor o povjerljivosti u kom će biti sve jasno definisano. Nikić Digital će svakoj osobi pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, prava na privatnost, imovinu i intelektualnu svojinu.07. Korištenje našeg sajta I odricanje odgovornosti

Ne postoji nikakva naplata za pristup sajtu, osim ukoliko postoji Vaša obaveza da platite cijenu komunikacione veze (interneta) koju ste koristili da biste posjetili sajt. Pristupate veb sajtu na sopstvenu odgovornost. Naše usluge su namjenjene isključivo punoljetnim osobama. Vaš pristup sajtu može biti onemogućen, ograničen ili ukinut bilo kada ukoliko se primjeti zloupotreba sajta sa Vaše strane na bilo koji način. Ne možemo garantovati da će stranica biti prikazivana bez grešaka i da će data-centar uvijek obezbijediti raspoloživost iste. Sadržaj na veb sajtu se može promijeniti bez prethodne najave.

Nikić Digital neće biti ni na koji način odgovoran za bilo kakvu netačnost ili grešku u vezi sa informacijama i materijalima koji su pronađeni i objavljeni. Neovlašćena upotreba veb sajta, narušavanje bezbijednosti, zloupotreba pristupnih podataka može dovesti do potraživanja štete i-/ ili će biti krivično delo kažnjivo prema važećem krivičnom zakonu.08. Autorska prava I intelektualna svojina

Nije dozvoljeno kopiranje i zloupotreba informacija sa našeg veb sajta, kao ni materijala sa istog. Ne smijete da reprodukujete ili distribuirate na bilo koji način informacije preuzete sa veb-sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, video, kod I-/ ili softver bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Ukoliko postoji dugme za dijeljenje sadržaja, moguće je izričito na taj način dijeliti sadržaj.09. Izmjene uslova korišćenja i kontakt

Nikić Digital može izmijeniti uslove korištenja u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Za sva pitanja ili nedoumice kontaktirajte nas na support@nikicdigital.com.Zadnji put ažurirano

16.novembra 2019.

godine.

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i analizu našeg prometa. Molimo Vas odlučite da li želite da prihvatite kolačiće.